Kategoria

Ruiny Kalwarii na Świętej Górze

KATEGORIA

Ruiny Kalwarii na Świętej Górze

Święta Góra wznosi się nad Lubawką. Przy drodze wiodącej na szczyt zobaczyć można pozostałości Drogi Krzyżowej — dawne miejsce pielgrzymowania.

Epitafia Marciszów

Święta Góra wznosi się nad Lubawką na wysokość 701 m n.p.m. Przy drodze wiodącej na szczyt zobaczyć można pozostałości Drogi Krzyżowej — dawne miejsce pielgrzymowania. Do dzisiaj przetrwały jedynie ruiny pięknych kapliczek i rzeźb świętych. Staraniem lokalnego stowarzyszenia oraz mieszkańców Lubawki, odrestaurowana została jedna z zabytkowych figur, przedstawiająca postać św. Floriana. W 2021 roku ponownie stanęła przy źródełku u podnóża Świętej Góry. W połowie XVIII wieku zbudowana została przez cystersów krzeszowskich pierwsza Kaplica św. Anny. Miejsce zyskało popularność jako cudowne — modlący się tutaj pątnicy dostąpić mieli nawróceń i wielu innych łask. Z biegiem czasu powstawały nowe, wyżej położone kaplice. Do rozbudowy kalwarii przyczynił się właściciel tego terenu, Karol Jochmann, który zbudował drogę na szczyt oraz Kaplicę Zmartwychwstania. Dzięki okolicznym mieszkańcom oraz pielgrzymom powstała jedna z najpiękniejszych kalwarii w regionie. Założenie obejmowało 6 kaplic i 14 stacji Drogi Krzyżowej. W XIX wieku na kalwarii ustawiono piękne figury, wykonane przez tutejszego rzeźbiarza Johanna Sühardta. Na początku XX wieku w miejscu drewnianych kapliczek stanęły murowane. Pozostałości kalwarii na Świętej Górze to ciekawy przykład ludowej pobożności. Ostatnie znaczące prace remontowe i restauratorskie prowadzone były w latach 1959-1968. Na szczyt prowadzi wytyczona przed wiekami ścieżka. Roztacza się stąd malowniczy widok na pobliskie wzniesienia, Rudawy Janowickie i Karkonosze.