Kim jesteśmy

O NAS

O stowarzyszeniu

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej powołana została w 2021 roku. Podstawowym terenem działania jest powiat kamiennogórski. Dla potrzeb realizacji swoich celów stowarzyszenie może działać na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Siedziba Lokalnej Organizacji Turystycznej znajduje się na terenie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.

Stowarzyszenie skupia wszystkie lokalne samorządy — gminę i powiat kamiennogórski, gminy Marciszów i Lubawka, a także przedstawicieli przedsiębiorców z branży turystycznej. Od początku działalności realizowane są przyjęte kierunki rozwoju, obejmujące między innymi stworzenie systemu informacji turystycznej, działania w kierunku rewitalizacji lokalnych zabytków, organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz rozwijanie infrastruktury turystycznej.

Podstawą działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej jest integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, osób prywatnych oraz instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystyczno-kulturalnym tych okolic. Do najważniejszych priorytetów stowarzyszenia należy upowszechnianie bogatej oferty turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej oraz promocję marki turystycznej w oparciu o niezwykłe walory kulturowe.

Lokalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Organizacja Turystyczna skupia obejmuje teren powiatu kamiennogórskie i skupia wszystkie samorządu, tj. Powiat Kamiennogórski, Miasto Kamienna Góra, Gminę Kamienna Góra, Gminę Marciszów oraz Gminę Lubawka, a także:

  1. Projekt Arado – Zaginione Laboratorium Hitlera
  2. Sudety.pro
  3. Lokalna Grupa Działania “Kwiat Lnu”
  4. Fundacja Europejska Perła Baroku
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego “Tkacze Śląscy”