dziedzictwo kulturowe

Pomnik Zgody w Nagórniku

przełęcz pojednania

Pomnik Zgody w Nagórniku

Przełęcz Pojednania położona jest w masywie Trójgarbu i Krąglaka, w Górach Wałbrzyskich. Jest to miejsce atrakcyjne turystycznie ze względu na piękny krajobraz i ciekawą historię.

Miejscowość Nagórnik z położoną nieco wyżej Przełęczą Pojednania to teren atrakcyjny turystycznie ze względu na piękny krajobraz i ciekawą historię. Przełęcz Pojednania położona jest 605 m n.p.m. w masywie Trójgarbu i Krąglaka, w Górach Wałbrzyskich. Znajduje się tutaj niepowtarzalny Pomnik Zgody — pamiątka dawnych wydarzeń. Lokalna historia głosi, że pomiędzy Nagórnikiem a Gostkowem, łączyły się niegdyś pola dwóch gospodarzy, którzy przez lata toczyli między sobą zaciekły spór. W 1781 roku miało dojść do pojednania między zwaśnionymi sąsiadami. Na pamiątkę tego wydarzenia postawili oni kamienny obelisk, nazwany później Pomnikiem Zgody. Symboliczne miejsce stało się ważne dla mieszkańców po obu stronach przełęczy. W 2002 roku obok częściowo zachowanego piaskowca ustawiono nowy kamień z datami — 1781 roku, upamiętniającą zakończenie dawnego sporu, 1945, przypominającą zasiedlanie tych ziem przez polskich osadników oraz 2002 jako wspomnienie odsłonięcia nowego Pomnika Zgody. W Przełęczy Pojednania rosną dwie wiekowe lipy oraz nowe dosadzone drzewka. Podobnie jak przed wojną, umieszczono tutaj ławeczkę. Wydarzenie sprzed lat nadal jest ważne dla ludzi mieszkających na tym terenie. Dla turystów jest to wymowny symbol zgody i pojednania. Położenie Pomnika Zgody ma dodatkowe znaczenie — nieopodal zbiegają się granice trzech powiatów: kamiennogórskiego, jaworskiego i wałbrzyskiego. Z tego miejsca rozciąga się imponujący widok na Bolków, Wierzchosławice, Sady, Nagórnik i Gostków.