Dziedzictwo kulturowe

Pocysterskie Opactwo

krzeszów

Pocysterskie Opactwo

Kompleks zabytków światowej klasy nazywany Europejską Perłą Baroku. Niezwykła historia ukryta w murach dawnego opactwa sprowadza do siebie ponad 200 tys. turystów rocznie.

Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie to wybitny przykład barokowej architektury i sztuki. Fundatorką pierwotnego założenia była Anna Przemyślidka, księżna Śląska i Polski, wdowa po Henryku II Pobożnym, która sprowadziła do Krzeszówka benedyktynów z Czech, upamiętniając w ten sposób tragicznie zmarłego męża. Czarni mnisi odsprzedali swoje dobra Bolkowi I Surowemu, a ten w 1292 r. sprowadził do Krzeszowa cystersów z Henrykowa. Obecne zabudowania wzniesiono w okresie XV-XVIII wieku.

Majestatyczny kościół klasztorny zachwyca kunsztownym wnętrzem, a także rozmachem budowli. Na terenie opactwa zobaczyć można również kościół bracki pw. św. Józefa, zdobiony obrazami Michała Willmanna, Mauzoleum Piastów Śląskich, kościół pw. św. Anny i wiele innych wspaniałych zabytków sztuki sakralnej. Najcenniejszym skarbem krzeszowskim jest ikona Matki Bożej Łaskawej – najstarszy obraz tablicowy w Polsce, pochodzący z poł. XIII wieku. Według legendy, po najeździe husytów w 1426 roku doszło do zaginięcia Wizerunku Łaskawej Pani, który została odnaleziona dopiero po prawie dwóch stuleciach. W Krzeszowie posługiwali na przestrzeni wieków benedyktyni i cystersi. W 1998 roku papież Jan Paweł II wyniósł kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do godności bazyliki mniejszej. Na terenie opactwa roztacza się Kalwaria Krzeszowska – droga krzyżowa, składająca się z 33 stacji.

Teren opactwa jest doskonale przygotowany na przyjęcie turystów. Miejsce ściąga corocznie niezliczoną liczbę odwiedzających z rozmaitych stron. Przez Krzeszów prowadzi główny Europejski Szlak Cysterski, a także Sudecka Droga św. Jakuba. Zatrzymują się tutaj wierni i turyści ciekawi pozostałości cysterskich zabudowań oraz dzieł okresu baroku, a także pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostela. Obiekt został wpisany na Listę Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej.