Kategoria

Pałac w Pisarzowicach

KATEGORIA

Pałac w Pisarzowicach

Wzniesiony na początku XIX wieku, Pałac w Pisarzowicach należy do najlepiej zachowanych kompleksów pałacowo-parkowych w regionie.

Epitafia Marciszów

Usytuowana w dolinie Żywicy u podnóża Rudaw Janowickich wieś Pisarzowice wzmiankowana była w datowanej na okres XIII i XIV wieku „Księdze uposażenia biskupstwa wrocławskiego”. W dokumentach z 1334 roku wymieniana jest miejscowość Schreibendorf. Nazwa, pojawiająca się na przestrzeni wieków w języku polskim i niemieckim, wiąże się prawdopodobnie z osobą Valentina, pisarza księcia Bolesława Rogatki, który związany był z tutejszymi ziemiami. Pałac w Pisarzowicach należy do najlepiej zachowanych kompleksów pałacowo-parkowych w regionie. Okazały pałac wzniesiony został na początku XIX wieku, a projektant nadał mu styl klasycystyczny. Wzniesiony został na planie prostokąta z ryzalitami i kolumnowym portykiem. Budynek nakryto czterospadowym dachem mansardowym. Wnętrza zachowały nieliczne elementy dawnej dekoracji, w tym część boazerii, posadzek i piece. W otoczeniu pałacu przetrwały zabudowania gospodarcze z barokową oficyną mieszkalną z XVIII wieku. Niewielkie założenie parkowe, znajdujące się przy pałacu zachowało częściowo swój pierwotny charakter. Rosną tutaj stare pomnikowe drzewa. Ostatnim właścicielem pałacu przed drugą wojną światową był dr Eckhard von Schack. Po wojnie majątek został upaństwowiony. Znajdowała się tutaj siedziba i mieszkania pracownicze Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Obecnie posiadłość stanowi własność prywatną. Pałac został poddany pracom remontowym i konserwatorskim. Dzięki staraniom obecnego właściciela obiekt odzyskał dawny blask, również teren wokół pałacu został zrewitalizowany.