Kategoria

Maczuga w Gorzeszowie

KATEGORIA

czarcia Maczuga w Gorzeszowie

Położona na otwartej przestrzeni ogromna skała wzbudza zainteresowanie turystów. Z uwagi na krążące w tej okolicy legendy, nazywana jest Diabelską Maczugą, czy też Czarcią Maczugą.

Diabelska Maczuga

Imponujących rozmiarów skała znajduje się w południowo-zachodniej części Gór Stołowych, zwanej Zaworami. Dokładnie zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu drogi lokalnej i drogi polnej w miejscowości Gorzeszów. Położona na otwartej przestrzeni ogromna skała wzbudza zainteresowanie turystów. Z uwagi na krążące w tej okolicy legendy, nazywana jest Diabelską Maczugą, czy też Czarcią Maczugą.

Skała w formie baszty, delikatnie zwężonej w środkowej części, ma wysokość około 7,5 metra. Zbudowana jest z twardszych form turońskiego piaskowca skalniowego oraz podatniejszego na degradacje piaskowca wapnistego. Poddany procesom atmosferycznym, a przede wszystkim wietrzeniu piaskowiec, zyskał obecny oryginalny kształt. Ogromna skała, położona na lekko pagórkowatym pozbawionym zadrzewienia i zabudowań obszarze, stała się charakterystycznym punktem lokalnego krajobrazu. Ta niezwykła atrakcja przyciąga turystów z nawet odległych stron.

Dzięki wyjątkowym rozmiarom i formie Diabelska Maczuga została objęta ochroną i stanowi obecnie pomnik przyrody nieożywionej. Na początku XX wieku upamiętniono w tym miejscu setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem. W bardzo dobrym stanie przetrwała, umieszczona na skale pamiątkowa tablica z wyrytą datą rocznicową 1813-1913. Zjawiskowa skała stała się także inspiracją dla słynnego Michała Willmanna, który uwiecznił ją na jednym ze swoich obrazów. Pomnik przyrody znajduje się na trasie zielonego szlaku, łączącym miejscowości Lubawka i Różana.