Kategoria

Krucza skała

KATEGORIA

Krucza skała

Miejsce przyciąga miłośników górskich wędrówek, a także atrakcji przyrodniczych i geologicznych. Uroku temu miejscu dodaje zróżnicowana roślinność.

Krucza skała

Rezerwat położony na wysokości od 540 do 681 m n.p.m., doceniany był już w XIX wieku jako teren turystyczny i naukowy. Prowadzą tutaj bardzo dobrze oznaczone szlaki. Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 12,61 ha znajduje się niewiele ponad 2 km od centrum Lubawki i obejmuje południowo-środkową część Gór Kruczych oraz zachodnią Gór Kamiennych. Miejsce przyciąga miłośników górskich wędrówek, a także atrakcji przyrodniczych i geologicznych.

Rezerwat powstał w 1954 roku na stromym zboczu Kruczej Skały, której szczyt osiąga wysokość 681 m n.p.m. W krajobrazie dominuje imponujące wzniesienie skalne powstałe ze skał osadowych z widocznymi formami intruzji skał wulkanicznych. Znajdują się tutaj wysokie, nawet 30-metrowe zbocza skalne, opadające w kierunku potoku Raba. Uroku temu miejscu dodaje zróżnicowana roślinność, głównie naskalna, pionierska i łąkowa. Południową część oraz górne fragmenty rezerwatu porastają dolnoreglowe bory świerkowe. W drzewostanie rezerwatu oprócz świerków obecne są również dęby, buki, jawory, klony oraz rzadziej spotykane jodły pospolite.

W sąsiedztwie rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne — szlak zielony prowadzący z Lubawki do Krzeszowa, przechodzący wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu i przez szczyt Kruczej Skały oraz szlak niebieski, prowadzący z Lubawki do Mieroszowa, wzdłuż zachodniej granicy rezerwatu. Krucze Skały i znajdująca się nieopodal Dolina Miłości to miejsca związane z powstaniem wielu ciekawych legend, które warto poznać będąc w tej okolicy.