Dziedzitwo kulturowe

Kościół św. Piotra i Pawła

Dziedzictwo kulturowe

Kościół św. Piotra i Pawła

Najstarszy kościół w Kamiennej Górze zbudowany został w stylu gotyckim. Jest to znakomity przykład późnośredniowiecznego kościoła w układzie halowym.

Epitafia Marciszów

Najstarszy kościół w Kamiennej Górze zbudowany został w stylu gotyckim. Dzieje trzynawowej świątyni ufundowanej przez księcia Bolka I sięgają 1294 roku. Budynek był w swojej historii wielokrotnie niszczony i przebudowywany, zachował jednak unikalny charakter. Jest to znakomity przykład późnośredniowiecznego kościoła w układzie halowym. Prostokątne prezbiterium – najciekawszy element architektoniczny świątyni – wzniesiono w XIV wieku. Wnętrze przyciąga bogactwem dekoracji, które powstały w różnych okresach istnienia kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje późnogotycki ołtarz boczny św. Anny z 1520 roku, a także polichromowana ambona z końca XVIII wieku – dzieło rzeźbiarza Josepha Antona Lachela z Krzeszowa. W XIX wieku we wnętrze świątyni wkomponowano neogotyckie ołtarze. Kolejne cenne zabytki w wyposażeniu kościoła
to kamienna chrzcielnica z drewnianą manierystyczną pokrywą z pierwszej połowy XVII wieku oraz
prospekt organowy z 1885 roku. Na wieży kościelnej, która od stuleci góruje nad miastem, znajdują się dzwony z XVII wieku oraz piękny zegar wykonany z dbałością o szczegóły w fabryce Eppnera w Srebrnej Górze. Warto również zwrócić uwagę na kamienne płyty nagrobne i epitafia mieszczańskie umieszczone w latach 1599-1614 na murach kościoła. Budynek o wielowiekowej historii jest bez wątpienia jednym z najcenniejszych zabytków
miasta, chętnie odwiedzanym przez turystów. Położenie w pobliżu rynku sprawia, że miłośnicy zabytkowej architektury to właśnie tutaj kierują pierwsze kroki.