Kategoria

Kościół św. Mateusza w Uniemyślu

KATEGORIA

Kościół św. Mateusza w Uniemyślu

Usytuowany na zboczu Wroniego wzgórza kościół nadal stanowi charakterystyczne miejsce w sylwetce miejscowości. Na terenie przykościelnym znajduje się stary, nieczynny cmentarz.

Epitafia Marciszów

Kościół pw. św. Mateusza w Uniemyślu był wzmiankowany jako dawny kościół parafialny już w 1367 roku. Miejscowość stanowiła własność krzeszowskich cystersów aż do kasaty zakonu w 1810 roku. Na polecenie opata Benedykta Seidla, w roku 1750 zbudowana została piękna barokowa świątynia, która do dziś przetrwała jedynie częściowo. W 1972 roku budynek został zniszczony w trakcie pożaru. Obecnie prowadzone są starania nad przywróceniem pierwotnego wyglądu temu miejscu. Usytuowany na zboczu Wroniego wzgórza kościół nadal stanowi charakterystyczne miejsce w sylwetce miejscowości. Autorem projektu był dolnośląski architekt i budowniczy okresu baroku – Joseph Anton Jentsch słynący z mistrzowskiej przebudowy krzeszowskiej bazyliki. Kierował on również budową kilku innych znaczących obiektów sakralnych w regionie. Kościół w Uniemyślu to konstrukcja jednonawowa ze słabo wydzielonym prezbiterium, nakryta jednoczęściowym sklepieniem. Jest to prosta budowla typu salowego. Nad kruchtą wznosi się ośmiokątna wieża, która dawniej zwieńczona była dzwonowym hełmem. Na terenie przykościelnym znajduje się stary, nieczynny cmentarz. Do czasów współczesnych zachowały się pozostałości kamiennej kaplicy cmentarnej z końca XVIII wieku. Całość założenia otacza kamienny mur bramny. Do kościoła prowadzi wytyczona pierwotnie droga z rosnącymi przy niej wiekowymi drzewami. Pomimo zniszczeń, miejsce to robi wrażenie okazałej budowli sakralnej, a okoliczne widoki tworzą piękne tło dla historycznego obiektu.