Kategoria

Kościół św. Anny w Krzeszowie

KATEGORIA

Kościół św. Anny w Krzeszowie

Uroczy kościół znajdujący się na wzgórzu Św. Anny w Krzeszowie, oddalony ok. 2 km od kompleksu Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.

Epitafia Marciszów

Przypuszczalnie pierwszą kaplicę poświęconą św. Annie, wzniósł opat krzeszowski Franciszek Büthner. Wzmianka w księdze miejskiej Chełmska Śl. informuje, że tenże opat ufundował dla tej świątyni dzwon w 1522 roku. Źródło podkreśla również niewielki rozmiar świątyni i fakt, że była to już wtedy budowla istniejąca, więc niekoniecznie wzniesiona przez wspomnianego opata. Za opata Adama Wolfganga świątynia w 1623 r. otrzymała nowy ołtarz główny, ławki i konfesjonał. W tym czasie była to budowla drewniana i w konstrukcji fachwerkowej. Opat Bernard Rosa założył bractwo św. Anny, a w 1686 r. wzniósł obszerną świątynie. W 1703 r. opat Geyer wybudował 5 słupów św. Anny, prowadzących do górskiego kościoła. Budowla wkrótce okazała się niewystarczająca dla napływających pielgrzymów. Pątnicy przywilejem z 1715 r., nadanym przez papieża Klemensa XI, mogli uzyskać odpust zupełny za uczestnictwo w procesji i Mszy św. Przywilej ten, spowodował budowę nowego, obszerniejszego kościoła w latach 1721–1722 przez opata Dominika Geyera. Mistrzem budowlanym został mianowany Michał Jentsch z Jawiszowa, a mistrzem ciesielskim był Jeremiasz Maywald. Rozbudowa kosztowała 1216 florenów. Ostatnie nabożeństwo w starej świątyni odprawił przeor Maciej Rösner 15 maja 1721 r. Do tej budowli przeniesiono wyposażenie z czasów opata B. Rosy. W 1884 r. pożar strawił górski kościół. Krzeszowski kościół św. Anny nie jest jedynym, powstałym w opactwie. Kościół odbudowany zostało po 2000 roku rękami parafian i wiernych. Zapraszamy do odwiedzenia Krzeszowa i stojącego ok. 2 km od kompleksu uroczego kościoła św. Anny.