Kategoria

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubawce

KATEGORIA

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubawce

Okazała budowla znajduje się północnej części centrum miasta. Na uwagę zasługują walory architektoniczne świątyni, ale także piękne wnętrze z dziełami znanych artystów.

Epitafia Marciszów

Lubawka przyciąga turystów niezwykłym klimatem zabytkowego miasteczka. Do najcenniejszych obiektów zaliczany jest tutejszy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Okazała budowla znajduje się północnej części centrum miasta. Na uwagę zasługują walory architektoniczne świątyni, ale także piękne wnętrze z dziełami znanych artystów. Pierwotny kościół, wzmiankowany już w 1292, uległ zniszczeniu w trakcie najazdów husyckich. Trzynawowa świątynia wzniesiona została w latach 1605-1615. Obecną formę kościół zyskał w latach 1735-1736, w trakcie przebudowy według projektu Josepha Antona Jentscha. W tym czasie założono nowe sklepienia, empory i wzniesiono absydę. Okazały obiekt prezentuje styl barokowy, zachowały się jednak gotyckie elementy, w tym typowe dla tego stylu przypory. Jest to świątynia typu halowego, nakryta dwuspadowym dachem z wieżą zwieńczoną wysokim hełmem. Na szczególną uwagę zasługuje bogate wnętrze kościoła, utrzymane w stylu barokowo-rokokowym. Ołtarz główny z 1736 roku autorstwa Johanna Christiana Schlesingera uzupełniają rzeźby słynnego artysty Josepha Antona Lachela. Na uwagę zasługują również drewniana ambona z XVII wieku, chrzcielnica z 1781 roku oraz drogocenne zdobienia malarskie, w tym obrazy pędzla Felixa Antona Schefflera. Przy kościele znajduje się kolumna z XVIII-wieczną figurą św. Barbary. W ogrodzenie wkomponowano fragmenty dawnego cmentarnego muru. Okazały kościół to jedno z wyjątkowych miejsc, jakie warto zwiedzić w Lubawce.