DZIEDZICTWO KULTUROWE

Kościół Łaski

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Kościół Łaski

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze to dawny ewangelicki Kościół Łaski – jeden z 6 wzniesionych na terenie Dolnego Śląska.

Kaplice nagórniki

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze to dawny ewangelicki Kościół Łaski – jeden z 6 wzniesionych na terenie Dolnego Śląska. Budowę rozpoczęto w 1709 roku w wyniku porozumienia z Altranstädt, zawartego pomiędzy cesarzem austriackim Józefem I a królem szwedzkim Karolem XII. Cesarz, obawiając się kolejnej wojny, zobowiązał się do zwrotu protestantom części kościołów oraz wyraził zgodę na budowę 6 nowych ewangelickich świątyń. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1720 roku. Barokowy gmach zbudowany został według projektu wzorowanego na kościele pw. św. Katarzyny w Sztokholmie. Świątynia, wzniesiona na planie krzyża
greckiego, pokryta została kopułą na skrzyżowaniu naw oraz wieżą nad wejściem. Okazała budowla mogła pomieścić jednocześnie nawet 5000 tysięcy osób. Do czasów obecnych kościół zachował częściowo elementy pierwotnego wyposażenia, w tym piękne drewniane empory. Zgodnie z ostatnią wolą Malchiora Daciusa von Wallenberga, znanego niemieckiego arystokraty, w 1728 przy kościele założona została biblioteka. Obejmowała ona dzieła drukowane, 40 średniowiecznych rękopisów i 600 listów znanych osób, w tym króla pruskiego Fryderyka II oraz twórcy reformacji Martina Lutra. Przy bibliotece założono Gabinet Osobliwości, prezentujący niezwykłe eksponaty przywiezione z różnych zakątków świata. Po drugiej wojnie światowej zbiory uległy rozproszeniu. Część z nich znajduje się w kamiennogórskim muzeum, a także w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.