Kategoria

Kościół 14 Wspomożycieli wraz z Pałacem Opackim w Lubawce

KATEGORIA

Kościół 14 Wspomożycieli wraz z Pałacem Opackim w Lubawce

Ołtarz główny, wykonany przez warsztat Georga Schröttera, powstał w 1690 roku. Zabytkowe malowidła przedstawiają czternastu wspomożycieli oraz wizerunek Świętej Rodziny.

Epitafia Marciszów

Obecny kościół pw. św. Krzysztofa, usytuowany w Lubawce-Ulanowicach, ma za sobą ciekawą historię. Założony został przez opata krzeszowskiego Bernarda Rosę jako miejsce pielgrzymowania, związane z rozpowszechnionym przez cystersów kultem czternastu wspomożycieli. W otoczeniu kościoła i jego wnętrzu zachowały się figury i obrazy świętych, którzy patronowali temu miejscu. Historia kościoła pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli sięga 1626 roku. W latach 1720-1723 budynek został gruntownie przebudowany przez Josepha Antona Jentscha. Murowany kościół nakryto trójspadowym dachem z sygnaturką. Umieszczony przed wejściem taras z balustradą i schodami z dwóch stron, nadaje wyjątkowego uroku temu miejscu. Na tarasie zobaczyć można kamienne figury św. Barbary i św. Katarzyny, natomiast w krypcie pod tarasem figurę św. Aleksego. Z kościołem połączony jest Pałac Opacki z 1626 roku. Budynek, wzniesiony na planie prostokąta, posiada bogato zdobione opaski okienne oraz kamienne portale z kartuszami herbowymi. Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze kościoła. Ołtarz główny, wykonany przez warsztat Georga Schröttera, powstał w 1690 roku. Zabytkowe malowidła przedstawiają czternastu wspomożycieli oraz wizerunek Świętej Rodziny. W centralnym miejscu ołtarza zaprezentowany został pasterz, któremu zgodnie z legendą, w 1446 roku, ukazać się mieli święci orędownicy. Przy dawnej drodze pielgrzymkowej prowadzącej do kościoła, umieszczono 14 kolumn z figurami świętych. Do dzisiaj przetrwały 3 unikalne
kolumny