Kategoria

Karczma Książęca w Miszkowicach

KATEGORIA

Karczma Książęca w Miszkowicach

Jednym z ciekawszych zabytków w Miszkowicach jest Karczma Książęca. W 1810 roku doszło tutaj do wydarzenia o niezwykłej wadze historycznej.

Epitafia Marciszów

Miszkowice to rozległa wieś położona pomiędzy Grzbietem Lasockim a wzgórzami Bramy Lubawskiej, wzdłuż potoku Złotna. Miejscowość znajduje się na wysokości 530–560 m n.p.m. Pierwsza historyczna wzmianka na temat tego miejsca pochodzi z 1289 roku. Nazwa Miszkowice, dawniej Michelsdorf nawiązuje do czeskiego księcia Michała, który w XI wieku zbudować miał tutaj swój myśliwski dwór. Jednym z ciekawszych zabytków w Miszkowicach jest Karczma Książęca zlokalizowana w zachodniej części miejscowości. Wzniesiona została w 1774 roku w miejscu istniejącej tutaj wcześniej budowli. Jest to murowano-drewniana konstrukcja, osadzona na wysokiej kamiennej podmurówce, pochodzącej z okresu XVII wieku. Piętro wykonane zostało w konstrukcji szachulcowej z zachowanym częściowym oszalowaniem pionowymi deskami. Budynek nakryty jest dwuspadowym dachem. W 1810 roku doszło tutaj do wydarzenia o niezwykłej wadze historycznej. W budynku pełniącym funkcję karczmy sądowej odbyło się tajne spotkanie znaczących polityków i reformatorów pruskich, którzy planowali działania Prus na wypadek zwycięstwa kampanii Napoleona. W spotkaniu uczestniczyli baron Heinrich Friedrich Karl von Stein oraz przebywający na emigracji minister spraw zagranicznych – książę Karl August von Hardenberg. Właśnie po tym wydarzeniu, miejsce zaczęto nazywać Karczmą Książęcą a wzniesienie, przy którym się znajduje – Książęcą Kostką. Nieco powyżej karczmy znajdował się niegdyś pomnik, który chętnie odwiedzany był przez turystów.